Verema SolidÓria

Verema SolidÓria

Associaciˇ Quil˛metre Zero

L’Associació Quilòmetre Zero, és una entitat d'acció social de Tarragona que desenvolupa projectes dirigits de manera directa a infància, adolescència i joventut en situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, amb intervencions del que s’anomena “mentoria social inclusiva”.

Des de Verema Solidària es donarà suport enguany el projecte "AmbTu", que dóna suport a persones joves extutelades. Són nois i noies que han viscut part de la seva infància i/o adolescència en un centre de protecció de menors a conseqüència de patir dificultats personals, familiars, i/o socials, i que, amb la majoria d'edat, han d'emancipar-se sense comptar amb les competències bàsiques ni l'ajuda familiar necessària per a fer-ho amb garanties. Perquè la majoria no ha pogut tenir referents fora del centre de protecció o del pis tutelat on actualment resideixen, i per tant, un cop s'acaba la tutela per part de l'Administració es troben en una situació de gran vulnerabilitat.

La idea del projecte és que persones voluntàries de més de 30 anys d'edat acompanyin els/les joves tutelats i extutelats en el seu procés d'emancipació, sent els seus referents durant 6 mesos; és a dir, donant suport a les seves accions quotidianes i aportant-los l'acompanyament que necessiten per poder emancipar-se amb èxit. Les relacions de mentoria s’estableixen partint de plans de treball personalitzats per a cada jove i sempre estaran supervisades per un/a professional de l’entitat. Tenen per objectiu allargar-se després en el temps, i que aquest projecte serveixi de llavor per construir relacions duradores de referència per als/les joves.

Quilòmetre Zero té com a missió facilitar la cohesió social de persones i/o col·lectius que es troben en situació de desavantatge social, a través l’acció voluntària i solidària de persones i organitzacions, per aconseguir una societat més justa i solidària.

 

Carregant...
x
X